Thiết bị thu hồi cáu cặn nước cứng

Thiết bị thu hồi cáu cặn nước cứng SCALECUTER
Tên: ScaleCuter
Model: CSI350
Điện áp: 1 Pha, 220VAC/50Hz
Ứng dụng: Thu hồi cáu cặn nước cứng, làm mềm nước cho Nồi hơi, hệ thống nước làm mát trao đổi nhiệt Condensor, evaporator, Chiller v.v.
Lắp đặt và vận hành rất đơn giản, phù hợp điều kiện tại Việt Nam
Mô phỏng ứng dụng thiết bị SCALECUTER
Cáu cặn thu được sau 1 giờ vận hành thiết bị
Cáu cặn thu được sau 1 giờ vận hành
Cáu cặn thu được sau 4 ngày vận hành thiết bị
Cáu cặn thu được sau 4 ngày vận hành thiết bị
Cáu cặn thu được sau 15 ngày vận hành thiết bị
Cáu cặn thu được sau 15 ngày vận hành thiết bị

LH: 01245683620

TEST 2 tiếng biết ngay kết quả thu hồi cặn