THIẾT BỊ HOÀ LƯỚI ĐIỆN MẶT TRỜI, ON GRID TIE INVERTER 1KW- 20KW
BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC BÌNH ẮC QUY CHO HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỘC LẬP
THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC CỨNG, NGĂN NGỪA VÀ KHỬ CÁU CẶN CANXI, MAGIÊ

ĐÈN CHIẾU SÁNG TRONG CÔNG NGHIỆP

ĐÈN ION ÂM, LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ, DIỆT KHUẨN