Công nghệ: Edison
Điện áp: AC/DC: 24V, ( Lựa chọn mức điện áp khác nhau theo đặt hàng. 12V/24V/36V/48V V.v)
Kiểu đui: Gài