Khi chưa lắp thiết bị khử cặn
Khi đã lắp thiết bị khử cặn SCEI400