Máng đèn chống cháy nổ, sử dụng cho đèn TUBE thông thường và đèn TUBE LED, 1.200 mm