Hinh anh gioi thieu (8)

Hòa lưới bám tải 1200W/48V

Hòa lưới bám tải 1200W/48V