Bóng đèn DC các loại đện áp và công suất khác nhau, ứng dụng đặc biệt