SẢN PHẨM

THIẾT BỊ PHÁT ĐIỆN SACH, PIN NĂNG LƯỢNG VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ

THIẾT BỊ HOÀ LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH SMART ON GRID TIE INVERTER 1KW- 20KW

THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỒI ĐIỆN DC- AC (OFF LINE INVERTER) SIN CHUẨN

BỘ  CẤP NGUỒN DC- DC TRONG CÔNG NGHIỆP, LẬP TRÌNH TRƯỚC

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC CỨNG, NGĂN NGỪA VÀ KHỬ CÁU CẶN CANXI, MAGIÊ

ĐÈN CHIẾU SÁNG TRONG CÔNG NGHIỆP

ĐÈN ION ÂM, LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ, DIỆT KHUẨN                                                       

THIẾT BỊ ĐO KIỂM CHUYÊN DỤNG