SẢN PHẨM

THIẾT BỊ TẨY RỬA BẰNG SÓNG SIÊU ÂM, GIA DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC CỨNG, NGĂN NGỪA VÀ KHỬ CÁU CẶN CANXI, MAGIÊ

ĐÈN CHIẾU SÁNG TRONG CÔNG NGHIỆP

THIẾT BỊ PHÁT ĐIỆN SACH, PIN NĂNG LƯỢNG VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ                   

THIẾT BỊ HOÀ LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH SMART ON GRID TIE INVERTER                

THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỒI ĐIỆN DC- AC (OFF LINE INVERTER)  SIN CHUẨN                  

THIẾT BỊ ĐO KIỂM CHUYÊN DỤNG                                                                                   

ĐÈN ION ÂM, LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ, DIỆT KHUẨN