Một số loại đèn rọi giá cao, các bạn nên ra chợ nếu muốn mua hàng giá rẻ