Bộ nguồn chất lượng tốt, chắc chắn, nặng tay, linh kiện chuẩn
Công suất thật
Bảo hành: 06 Tháng