Hòa lưới Growatt 1-3kW
Thông số kỹ thuật loại hòa lưới 1- 3KW
Mở hộp sản phẩm
Các cổng kết nối
Phụ kiện kèm theo
Các chứng chỉ chất lượng