Hinh anh gioi thieu (9)

Hòa lưới bám tải 1000W/24V

Hòa lưới bám tải 1000W/24V