den chong chay no

Đèn chống cháy nổ

Đèn chống cháy nổ

Máng đèn chống cháy nổ, sử dụng cho đèn TUBE thông thường và đèn TUBE LED, 1.200 mm