Đèn tín hiệu đui xoáy E10

Đèn E10, 3.6- 250V

Đèn E10, 3.6- 250V

Công nghệ: Edison
Điện áp: AC/DC: 24V, ( Lựa chọn mức điện áp khác nhau theo đặt hàng. 12V/24V/36V/48V V.v)
Kiểu đui: xoáy