Đồng hồ đo công suất tiêu thụ điện năng

Đồng hồ đo công suất tiêu thụ điện năng của các thiết bị điện, đo được công suất lớn nhất 3680W, đo dòng điện, đo điện áp, tính số công suất đã tiêu tốn. Sử dụng đo đếm và kiểm