Phân biệt Lumen và Luxe

Lumen và Luxe

Lumen và Luxe

– LUMEN là trị số thể hiện độ sáng của bóng đèn, phụ thuộc vào Chất lượng Led trong mỗi bóng đèn và công suất (Đèn Led không như những loại đèn chiếu sáng khác, Công suất không hoàn toàn quyết định độ sáng của bóng đèn)
– LUX là cường độ ánh sáng (Độ trói, rọi) Phụ thuộc vào khoản cánh giữa bóng đèn và điểm cần đo hoặc điểm cần chiếu sáng