Đèn 2 tầng Led

2,5W, góc sáng rộng 340 độ, thay thế đèn sợi tóc 40W

2,5W, góc sáng rộng 340 độ, thay thế đèn sợi tóc 40W