12V-2.1A-125.000 Đ

12V-2.1A-125.000 Đ, Loại nặng đời cũ

12V-2.1A-125.000 Đ, Loại nặng đời cũ

Bộ nguồn chất lượng tốt, chắc chắn, nặng tay, linh kiện chuẩn
Công suất thật
Bảo hành: 06 Tháng