Bóng 3.5W

Chỉ làm theo đặt hàng

Chỉ làm theo đặt hàng


Đèn Led hình quả bóng, công suất 3.5W nhưng rất sáng bởi nó là công suất thật và độ sáng thật của đèn LED. Dùng để trang trí với các mầu theo đặt hàng